HOT LINE

0905.999.900

GÓP Ý - PHẢN HỒI:

info@hailam.com.vn
Tôn cách nhiệt Đà Nẵng
   Tôn cách âm Đà Nẵng
 tôn mát
 tôn 3 lớp

Định mức lợp mái tôn chuẩn và chính xác hiện nay

1. Một số hao phí khi định mức lợp mái tôn

Khi định mức lợp mái tôn (tôn cliplock), có những loại hao phí phát sinh là:

 • Hao phí về vật liệu: Là các lượng tôn lợp mái cũng như một số vật liệu phụ khác như ốc vít, đinh…Nó bao gồm cả hao phí ở giai đoạn thi công.
 • Hao phí về lao động: Là số ngày công của công nhân làm lợp hay phục vụ hậu cần lợp mái. Theo đó, số lượng ngày công đã bao gồm trong đó lao động chính, phụ để thực hiện tốt khối lượng công việc từ đầu tới khi hoàn tất.
 • Hao phí về máy thi công: Là số lượng ca dùng máy cũng như các thiết bị thi công chính và phụ trong suốt quá trình lợp mái tôn.

2. Một số nguyên tắc nhằm xác định đúng định mức khi lợp mái tôn

Những nguyên tắc để xác định đúng định mức khi lợp mái tôn, tiêu biểu tôn seamlock là:

 • Hao phí vật liệu chính được tính theo lượng hợp với đơn vị tính vật liệu.
 • Một số mức hao phí vật liệu khác chả hạn như đinh, bu lông…được tính theo tỉ lệ %/ chi phí vật liệu chính.
 • Mức hao phí của lao động chính cũng như phụ sẽ được tính theo số ngày công dựa trên cấp bậc trung bình của người công nhân.
 • Mức hao hụt máy thi công sẽ được tính bằng lượng ca máy dùng.
 • Mức hao phí của máy thi công khác sẽ được tính dựa trên tỷ lệ %/ chi phí dùng máy chính.

3. Hướng dẫn cách tính diện tích mái tôn lợp chuẩn nhất

Công thức tính diện tích bề mặt của mái tôn chuẩn là:

(Chiều dốc mái tôn x 2) x chiều dài mặt sàn

Lưu ý:

– Độ dốc mái tôn chính là kết quả giữa chiều cao chia chiều dài mái tôn, theo công thức:

i= H/LX100%

i: Độ dốc

L: Chiều dài của mái

H: Chiều cao mái

– Góc dốc tính theo công thức:

Anpha = arctan (H/L) / 3,14 x 180. (Khi chiều cao H bằng chiều dài L)